ทัวร์ปักกิ่ง มีอยู่เรื่องราวศาสตร์ยาวนาน ก่อสร้างอยู่ในประเทศจีน หมายความว่าเมืองหลวงของประเทศจีน

ปักกิ่ง หรือไม่ เป่ย์จิง ริเริ่มตั้งขึ้นอยู่ในที่ ทัวร์ปักกิ่ง  แว่นแคว้นจีน เป็นเมืองหลวง ทัวร์ปักกิ่ง สิ่งประเทศจีน มีนามสรุปว่า จิง ตั้งอยู่ที่ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ พื้นที่ราบหวาเป่ย์ ชื่อเดิมคือ จี่ ยุควสันตสารทและสมัยรณชาติยังมีชีวิตอยู่เมืองหลวงของเขตยับยั้ง สมัยราชวงศ์เหลียว ทั้งเป็นนครหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองหลวงสรรพสิ่งจีนตั้งแต่เวลาราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึงแม้ สาธารณรัฐจีน เคยใช้ชื่อเสียงเรียงนามจงตู ต้าตู เป่ย์ผิงและเป่ย์จิง โดยมีชื่อเรียกทั้งชิ่นกระทั่ง 60 ชื่อ เริ่มตั้งดำรงฐานะ ทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก ตัวเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน เฉลี่ยมีชีวิต 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นไปแม่นยำต่อส่วนกลาง พื้นดินพื้นที่ทั่วกรุงปักกิ่งมีถึงแม้ว่า 16,800 เรือนจำกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 ทั่วกันธานีเป่ย์นครเป่ย์มีประชากร 1,136,300 มนุช กรุงปักกิ่งเป็นศูนย์การตัวเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่อง เที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีเครื่องขวางกั้นบุรีจีน พระราชวังโบราณ หอกราบไหว้ฟ้าเทียนถัน สุสานพระราชาธิราชระยะเวลาราชวงศ์หมิง ที่พักพักร้อนอี๋เหอหยวนและไศลภูเขาเซียงซาน เป็นต้น ประจุบันปักกิ่งเป็นแขวงการปกครองพิเศษวิธมหานคร 1 ใน 4 แห่งสิ่งของ ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ จีน

 

ทัวร์ปักกิ่ง

 

ทัวร์ปักกิ่ง กอบด้วยสถานะเทียบเท่ากับบริเวณส่วนหลังจากปักกิ่งได้รองรับงานจัดตั้งเป็นเมืองสาธารณะสรรพสิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 ตัวเมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วทันใจอย่างเหลือเชื่อ มีการแปรผันแปรจากหน้ามือเป็นหลังกร ปัจจุบันปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึก ทัวร์ปักกิ่ง ธันวาคม 2560 ดอนๆ โดยไม่เพียงแต่สงวนภาวะเมืองโบราณ และอีกทั้งแสดงความสามารถถึงสภาพเมืองที่เท่าเทียมช่วงเวลา กลายเป็นเมืองใหญ่ของใช้วัฏสงสาร ปักกิ่งเป็นเมืองที่มีสัดส่วนมหึมา ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางครรลอง ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จีน งานปกครอง การศึกษา การการขนย้าย และวัฒนธรรมจีน ในขณะที่ศูนย์กลางมัธยมทางเศรษฐกิจนั้นจะพำนักแหล่งเซี่ยงไฮ้และฮ่องกง ปักกิ่งเป็น 1 ใน 4 มณฑลหลวงเก่าของจีน กับหาได้รับเลือกให้ทำงานแจ้งราคาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2551 อีกด้วย มหานครปักกิ่งสดประเทศที่มีประวัติศาสตร์อัน ทัวร์ปักกิ่ง การบินไทย ยาวนาน นับแต่ กาลเวลาพระราชวงศ์หยวน สืบทอดมาจนบรรลุปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางครรลองการเมือง เศรษฐกิจ การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และประเพณีนิยมของใช้จีน ปักกิ่งมีสถานที่เอ้มรรคาประวัติศาสตร์ถมมาย เช่น สี่เหลี่ยมด้านเท่า ทัวร์ปักกิ่ง ปีใหม่ โคมไฟอันเหมิน กำแพงเมืองจีน พระราชปราสาทหน้าร้อน พระราชวังต้องห้าม ดำรงฐานะรุกข์ 
 
ประกอบด้วย ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก ประวัติความหมายความว่ามาริ เริ่มตั้งแต่คราวก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีอยู่ การขุดค้นพบเห็นหัว มนุษย์ปักกิ่งตามวิถีไพทีที่พิสูจน์ได้ปักกิ่งมีอยู่เรื่องเจริญ รุ่งเรืองมานับอย่างไรก็ตาม คริสศตวรรษที่ 13 ในที่พรรษา พ.ศ. 1964 (ค.ศ. 1421) จักรพรรดิหย่งเล่อ ได้ทำการประดิษฐ์ ทัวร์ปักกิ่ง ประเทศจีน คิดค้นและออกแบบผัง ธานีใหม่เอี่ยมและย้ายฐานราชงานชั่วคราวในขณะนั้นละ เมืองหนานจิงมาสู่อีกทั้ง เป่ย์จิง หรือปักกิ่งณล่าสุด ในช่วง 30 ปีที่ทะลุมาหาปักกิ่งถูกยกสถานะยังมีชีวิตอยู่มณฑลสำคัญระดับภพหมายความว่าศูนย์กลางทางการปกครองการค้า การลงราคาทุนที่สำคัญที่มากสิ่งประเทศจีนในแต่เลิกศักราชมีชาวต่างชาติเดินทางเข้าไปมาริติดต่อการค้าท่องหนังสือ ทัวร์ปักกิ่ง เมืองหลวงจีน เที่ยว ศึกษาเป็นจำนวนกระบุงโกยพสกนิกรชาวปักกิ่งมีสภาพความเป็นอยู่ด้วยกันประกอบด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จับกลุ่มทั่วได้รับอิทธิพลทิศานุทิศจารีตจากตะวันตกมากขึ้นเพราะว่า กรุงปักกิ่ง มีอยู่สมัญญานามเมืองหลายชื่อ วจีติเตียน ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิงหมายถึง ตัวเมืองสาธารณะทางภาคเหนือ ปักกิ่ง มีตำนานยาวนานกว่า 3,000 ปี หมายความว่า ทัวร์ปักกิ่ง ธันวาคม 2560 มณฑลหลวงโบราณของจีน ประดิษฐานอย่างไรก็ดีคราวราชวงศ์เหลียว ราชวงศ์จิน พระราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง พร้อมกับราชวงศ์ชิง เพิ่ม 5 ราชวงศ์ และปางยกขึ้นสาธารณรัฐประชากร ทัวร์ปักกิ่ง จองทัวร์ ประเทศจีน