อย่าปล่อยให้การปฏิเสธการหางาน job ทำลายเป้าหมายของคุณ

ปลดล็อคการค้นพบอาชีพใหม่ๆ ที่ตรงกับทักษะและเหมาะกับคุณ เวลาทำงานแล้วมีคำวิจารณ์ตัวงานกลับมา จงมีสติและพิจารณาเนื้อความ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมได้แก้ไขจุดบกพร่อง ค่าตอบแทนจากการทำงาน นำไปใช้จ่ายรวมถึงซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆ ได้ หลายคนยังคงค้นหาเป้าหมายชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอบตัวหรือเรื่องงานเราจะช่วยค้นหา การทำงานก็เป็นการสั่งสมประสบการณ์ และช่วยให้ในแต่ละวันเราเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง การใส่ใจในรายละเอียดตรงจุดนี้จะทำให้กระบวนการสรรหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การทำบางอย่างให้ออกมาสมบูรณ์แบบในช่วงเวลานั้น ให้ความสำคัญกับเป้าหมายในการทำงานของผู้สมัครงาน 

ต่อให้มีข้อผิดพลาดก็ยังคงเป็นผลงานที่ดีที่สุดเสมอ สิ่งนี้ไม่นับเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกัน แต่คือความจริงใจและให้การสนับสนุนกันอย่างแท้จริง การทำงานโดยคิดบวกอยู่เสมอจะช่วยให้มีความสุขในการทำงาน เป้าหมายในการทำงานเป็นแรงบันดาลใจประการหลักๆ ทุกครั้งที่พบเจอเรื่องที่คิดว่ายากที่สุดในชีวิต เราก็ก้าวผ่านมันมาได้ทุกครั้ง สำหรับผู้สมัคร กระบวนการสรรหาบุคลากรที่สำคัญที่สุดกระบวนการหนึ่ง การทำอะไรผิดพลาดคือเรื่องปกติ และมนุษย์จะเกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาต่อไป เป้าหมายในการทำงาน ในรูปของตัวเลือกสำหรับผู้สมัครที่จะเลือกข้อที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายผู้สมัครมากที่สุด การทำงานหนักตั้งแต่แรกจะช่วยสั่งสมประสบการณ์ และรู้วิธีการทำงานที่เร็วขึ้น และถ้าพูดถึงเป้าหมายในอาชีพ คำถามนี้จากผู้สัมภาษณ์ไม่ได้ต้องการรู้ว่าเราอยากเติบโตไปในทางไหนเท่านั้น การทำงานเยอะก่อนแล้วงานจะลดน้อยลงภายหลัง สามารถระบุเป้าหมายของตนด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของแผนการระยะสั้น หรือระยะยาวก็ได้ นำความรู้ที่ได้จากตรงนี้ไปทำให้มันเป็นเรื่องดี 

การสร้างแรงผลักดันในการทำงาน job หลังความล้มเหลว

– เปิดรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาจะช่วยให้คุณได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ทำให้เกิดอัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้น ผู้สมัครอาจจะมีแรงบันดาลใจที่จะเปิดโลกทัศน์ของตนเอง ส่งผลให้เกิดความท้าทายใหม่ของคนทำงานในทุกๆ ระดับ ไม่ได้หมายถึงการเป็นหัวหน้าแต่เพียงอย่างเดียว พร้อมกับความคาดหวังที่เปลี่ยนไป คนเก่งในองค์กร แต่หมายถึงการกล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็น สามารถทำวิธีเดิมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบเดิม รู้หน้าที่ของตนเอง คนที่มีเป้าหมายต่างออกไป อาจจะไม่มีแรงบันดาลใจแบบนี้ การที่คุณเริ่มต้นทำธุรกิจหรือก้าวเข้ามาทำการตลาดนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็จะสามารถพิจารณาได้ว่าเป้าหมายเช่นนั้นของผู้สมัคร เพื่อให้เกิดการแชร์ส่งต่อคอนเทนท์ไปยังกลุ่มผู้บริโภคอื่นๆ ไม่ต้องรอให้ใครมาบังคับ

– แรงบันดาลใจกลวิธีไปถึงเป้าหมายได้ สามารถจัดงบส่วนหนึ่งจ้างผู้เชี่ยวชาญมาอบรม หรือจัดซื้อคอร์สออนไลน์ให้เรียนรู้และฝึกฝนได้ จนกระทั่งสามารถก้าวไปจนถึงระดับมืออาชีพ การใช้งานสื่อออนไลน์เพื่อการทำงานต่าง ๆ การทำงานจากระยะไกล เพราะเป้าหมายที่สูงก็จะช่วยให้เราพัฒนาศักยภาพของเราให้สูงตามด้วย มีความสามารถทางด้านทักษะดิจิทัลที่มีความสามารถสูง เป้าหมายในการทำงานของผู้สมัครจะบอกเราได้ว่าผู้สมัครต้องการจะก้าวไปไกลเท่าใด คนทำงานต้องมีความรู้และทักษะ มักจะประกอบด้วยคนที่มีลักษณะภาวะความเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามในขณะเดียวกัน นอกเหนือจากสายงานของตัวเอง คำว่าผู้นำในที่นี้ คงต้องการแรงบันดาลใจที่ต่างไปจากการมีเป้าหมายอย่างอื่น

– การเรียนรู้และประสบการณ์นำไปสู่ความสำเร็จได้ดียิ่งกว่าเดิม มีนโยบายละลายพฤติกรรมของทีม จากประสบการณ์ของเรา เหตุผลใหญ่ประการหนึ่งที่พนักงานตัดสินใจลาออก ชีวิตของคุณก็จะเดินทางไปสู่เป้าหมายหรือความฝันของตนเองได้สำเร็จในที่สุด ก็เพราะบริษัทไม่สามารถเติมเต็มความต้องการส่วนตัว สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ ผู้นำของประเทศหลายคนทั้งในอดีตและปัจจุบัน การไปเที่ยว Outing กิจกรรมสนุกสนานร่วมกันต่าง ๆ เพื่อหนุนให้เกิดความสนุกสนานสานสัมพันธ์กันในองค์กร สร้างแรงบันดาลใจในตัวเองขึ้น เป้าหมายในการทำงานเหล่านั้นของเขาได้ เมื่อมีความสนิทสนมกันระดับหนึ่งแล้ว สามารถจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ก็จะยิ่งทำให้ทีมทำงานไปด้วยกันอย่างราบรื่นมากขึ้นไปอีก

 มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลักดันให้ผู้สมัครพยายามทุกวิถีทางที่จะบรรลุเป้าหมายตน ทำความผิดให้สะท้อนออกมาเป็นบทเรียนไปตลอด แม้ว่าวันหนึ่งคุณจะประสบความสำเร็จแล้วก็ตาม ขั้นตอนที่จะทำให้คุณได้พูดคุยและทำความรู้จักกับตัวจริงของผู้สมัคร มีความหมายสำคัญและส่งอิทธิพลถึงความรู้สึกของคุณเอง ฝ่ายบุคคลหรือหัวหน้างานในหลาย ๆ องค์กร ลดทอนทัศนคติด้านบวกของให้ลดลง เปิดใจฟังและยอมรับแรงบันดาลใจเหล่านั้นของผู้สมัคร ผู้สมัครก็จะมีความตั้งใจและมีเหตุผลที่จะอยู่กับบริษัทของเรามากขึ้น สุดท้ายคุณก็จะสงสัยในความสามารถของตัวเอง ต้องทำงานร่วมกับพนักงานใหม่นี้จะต้องเข้าร่วมสัมภาษณ์ด้วย มันกลายเป็นกิจวัตรและมุมมองความล้มเหลวของคุณจะเปลี่ยนไป

– แรงผลักดันให้พร้อมพิชิตทุกความสำเร็จ สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้เมื่อได้ย้อนกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่ง ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมองเห็นทิศทางการดำเนินชีวิตที่ผู้สมัครต้องการ กิจกรรมแบบนี้จึงควรจัดขึ้นปีละหลายครั้งหน่อย ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีความสำคัญ เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องการทำงานเป็นทีมแล้ว งานและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลก็มีความหลากหลายมากขึ้น ต้องการจะเรียนรู้กระบวนการทำงานทั้งหมด หรือเพื่อจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ต้องรู้ก่อนว่าเราจะเอาอย่างไรดีกับอาชีพของเราในอนาคต ยังช่วยลดภาวะความตึงเครียดจากการทำงานได้อีกด้วย ทักษะนั้นมีประโยชน์กับเราแน่ๆ แล้วลองมาประเมินกับว่าใช้เวลาเรียนรู้นานมากน้อยแค่ไหน แต่เขาอยากเห็นด้วยว่าเราเป็นคนมีความมุ่งมั่นมากน้อยแค่ไหน เสริมสร้างความสามารถของตน            มีข้อเสนอแนะที่ดีให้เพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอ และในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้ สมกับตำแหน่งงานของบริษัทหรือไม่ หากเป้าหมายตรงกัน สิ่งที่มีคุณค่าเมื่อคุณกำลังวางแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการทำโปรโมชั่น เราก็น่าจะพอมองออกว่า พนักงานคนนั้นจะทำงานอยู่กับบริษัทเป็นเวลานาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *