คุณสมบัติของผู้มอง หางานกุ๊ก สนใจสมัครงานออนไลน์

ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจในการทำอาหารกันมากขึ้น ทำให้อาชีพที่เกี่ยวกับการทำอาหารกำลังเป็นที่นิยม โดยเฉพาะการ หางานกุ๊ก หากจะพูดถึงสายอาชีพนี้ในยุคปัจจุบัน ภายในครัวของโรงแรมหรือห้องอาหารขนาดใหญ่ จะแบ่งเป็นแผนกย่อยออกไป มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการนั้น ๆ จึงมีหัวหน้ากุ๊กที่ดูแลรับผิดชอบเป็นแผนก ๆ ไป ถือว่าเป็นหนึ่งอาชีพที่มีภาพลักษณ์ที่ดีและน่าสนใจไม่น้อย เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในงานของหลายครัวหรือหลายหน่วยในครัว แม้ว่าอาจจะไม่เก่งหมดทุกด้าน แต่สามารถรับงานได้โดยไม่ติดขัด กระทั่งกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ใครหลายๆ คนใฝ่ฝันถึง แต่อาชีพในคำจำกัดความอย่างแท้จริงอาจยังมีอยู่น้อยคนนักที่จะเข้าใจมันอย่างลึกซึ้ง หางานกุ๊ก มีหน้าที่คอยช่วยงานของหัวหน้ากุ๊กในหลาย ๆ ด้าน แต่เป็นงานที่ไม่ต้องการความชำนิชำนาญอะไรเป็นพิเศษ เพราะส่วนมากคำสำคัญคำนี้มักทำให้นึกถึงแต่การปรุงอาหารเท่านั้น ซึ่งผิดถนัดในหน้าที่หลักๆ ของอาชีพ การฝึกงานและมีประสบการณ์มากเข้า ก็จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปตามลำดับชั้นของตำแหน่งในครัว แม้ว่าการปรุงอาหารจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างมากในสายอาชีพนี้ก็ตามที แต่นอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่อื่นอีกมากมายประกอบด้วยเช่นกัน

คุณสมบัติผู้ หางานกุ๊ก

1. หางานกุ๊ก มีไหวพริบ ความรู้ที่สำคัญเลยคือต้องมีพื้นฐานในการทำอาหาร อาชีพถือเป็นงานที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ซึ่งตอนนี้ก็มีสาขาวิชา และคณะที่เปิดสอนหลายสถาบันมาก รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่มีเข้ามาก็ปรากฎขึ้นอยู่เสมอในสายงานนี้ วัตถุดิบขาดแคลน แต่สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้พื้นฐานของเราแน่นขึ้น หรือเวลาที่มีจำกัด คือปฏิบัติและได้ลงมือทำอยู่เสมอ ทำให้ลูกค้าบางรายเกิดความไม่พอใจ ทำให้เรามีความชำนาญและเป็นการเพิ่มประสบการณ์ของเราอีกด้วย อาชีพจึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและต้องมีไหวพริบเป็นคุณสมบัติหลัก บางปัญหาอาจจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่เราได้ลองทำเท่านั้นไม่มีอยู่ในทฤษฎี ซึ่งก็จะทำให้เรารู้วิธีแก้ไขปัญหาในแบบฉบับตัวเอง ซึ่งส่งผลต่อการจัดการกับปัญหาทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. หางานกุ๊ก มีความอดทน ต้องคำนึงและใส่ใจถึงสุขภาพของอาหารที่ทำให้ลูกค้า อาชีพถือเป็นงานที่หนักมาก เครื่องปรุงและวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ควรจะเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ยกตัวอย่างง่ายๆ ว่า เพราะต้องดูแลทุกอย่าง ในขณะที่หน้าที่ความรับผิดชอบที่มีก็ค่อนข้างมาก วัตถุดิบที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ผักต้องปลอดสารพิษและเนื้อที่ใช้ต่างๆ ต้องสดใหม่ไม่ค้างหลายวัน และเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยพอสมควร เราต้องรักษาจรรยาบรรณโดยการตั้งใจทำทุกเมนูออกมาให้มีคุณภาพที่สุด ทั้งยังยกของหนักและยังต้องยืนทั้งวี่วันตลอดการทำงาน ต้องเป็นคนที่รักความสะอาด เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการทำอาหาร ฉะนั้นคนที่จะเป็นคนทำอาหารได้นั้นความอดทนต้องสูง สามารถจัดสรรเวลาได้เป็นอย่างดี การทำอาหารมีเรื่องของเวลาเป็นตัวกำหนด มิเช่นนั้นไม่อาจประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้อย่างแน่นอน มีความอดทน จะต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของอาชีพนี้ มากกว่านี้ยังมีในเรื่องของจิตใจที่ต้องทำงานภายใต้ภาวะกดดัน ก็ทำให้ต้องใช้ความอดทนเช่นกัน

3. หางานกุ๊ก รักความสะอาด ให้คำแนะนำผู้ช่วยปรุงอาหาร ควบคุมปริมาณ และควบคุมการล้างจานและสิ่งที่ใช้บริโภคอื่นๆ เพราะอาชีพเป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกิน ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมอาหารกับผู้จัดการ นักโภชนาการและทุกคนในครัว ที่จำเป็นต้องใส่ใจในเรื่องของความสะอาดอย่างมาก ควบคุมคุณภาพของอาหารในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมไปจนถึงการตกแต่งจานอาหาร เป้าหมายที่สำคัญเลยก็คือการปรุงอาหารออกมาให้ลูกค้าพอใจในรสชาติมากที่สุด ฉะนั้นคุณสมบัติสำคัญจึงต้องมีใจรักความสะอาดอย่างสูง การที่ลูกค้าเข้ามารับประทานอาหารและชอบในรสชาติของร้าน และถือเป็นคุณสมบัติสำคัญอีกหนึ่งประการที่ขาดไม่ได้ ความท้าทายคือการได้ออกไอเดียคิดเมนูใหม่ๆ การจัดหา ทั้งนี้ก็เพื่อให้อาหารที่ออกมามีคุณภาพมากที่สุด วัตถุดิบ เครื่องปรุงที่แปลกใหม่ สร้างความประทับใจกับลูกค้ามากที่สุด

4. หางานกุ๊ก มีความรับผิดชอบสูง คิดเมนูอาหาร ประมาณการปริมาณอาหารที่ต้องเตรียม  คำนวณค่าแรง รวมถึงการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพราะไม่ใช่เพียงแค่การทำอาหารเท่านั้น ควบคุมคุณภาพของอาหารในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมไปจนถึงการตกแต่งจานอาหาร แต่มีหน้าที่หลายอย่างที่อยู่ในความดูแล ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมอาหารกับผู้จัดการ นักโภชนาการและทุกคนในครัว ทั้งยังมีฐานะเปรียบเสมือนเป็นหัวหน้าใหญ่ในครัว สาธิตเทคนิคในการปรุงอาหารและให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการทำอาหาร ทำให้คุณสมบัติที่สำคัญจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบสูง เตรียมและปรุงอาหาร  ต้องควบคุมและดูแลผู้ร่วมงานในทีมให้ทำงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อธิบายถึงความสำคัญของสุขอนามัยและดูแลการรักษาความสะอาดในครัว รวมทั้งยังต้องจัดการในเรื่องต่างๆ ภายในครัวให้ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดด้วย

5. หางานกุ๊ก รักการทำอาหาร อาจจะต้องรับผิดชอบในการถนอมอาหารเช่นการแช่แข็ง หรือการถนอมอาหารด้วยวิธีต่างๆ แน่นอนว่าการเป็นหน้าที่ที่สำคัญอีกหนึ่งประการก็คือการปรุงอาหาร อาจจะมีหน้าที่เลือกพนักงานด้วย โดยในการปรุงอาหารระดับนั้นจะต้องไม่ธรรมดาอีกด้วย บุคคลที่ทำงานในตำแหน่งนี้ไม่ค่อยได้ลงมือทำอาหารเอง ในช่วงมื้ออาหารสำคัญ ๆ ไม่เหมือนกับการทำอาหารทั่วๆ ไปที่มีวางขายตามท้องตลาด จัดตารางเวลาและหน้าที่งานสำหรับพนักงานแต่ละคน และดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานทั้งหลายในครัว แต่เพราะอาหาร คืออาหารพร้อมเสิร์ฟต่อลูกค้าตลาดบน ทำให้อาหารที่ได้จำเป็นต้องมีเอกลักษณ์หรือมีรสชาติที่มีความพิเศษกว่ารสชาติของอาหารทั่วๆ ไป ดูแลให้ห้องครัวอยู่ในสภาพ ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และอาหารที่ทำออกมามีคุณภาพและมาตรฐานสูง ฉะนั้นการปรุงอาหารอาจต้องคิดค้นสูตรด้วยตัวเอง รวมไปถึงการคิดค้นเมนูของตัวเองขึ้นมา ความรับผิดชอบสำคัญประการหนึ่งของหน้าหน้าแผนกครัว ได้แก่ การฝึกอบรมพนักงาน เพื่อเสิร์ฟแก่ลูกค้าอีกด้วย ทำให้คุณสมบัติที่สำคัญอีกหนึ่งประการของอาชีพคือมีใจรักในการทำอาหาร